Gwarancje ubezpieczeniowe

Od 2010 roku pomagam przedsiębiorcom uzyskiwać gwarancje ubezpieczeniowe, umożliwiające im brać udział w przetargach, bez potrzeby blokowania przez nich swojej gotówki. Gwarancje wadialne – gwarancje należytego wykonania kontaktu – gwarancje usunięcia wad i usterek Obsługuję klientów z wielu branż, między innymi z branży budowlanej, zagospodarowania terenu, reklamowej, informatycznej, badań opinii publicznej, utrzymania czystości… Rozumiem, że […]

Uproszczona procedura w przypadku wadiów do 80 000 zł – natychmiastowa możliwość wystawiania gwarancji

Firmy zainteresowane gwarancjami wadialnymi mogą je otrzymać w ramach bardzo prostej procedury. Ile trwa decyzja dotycząca udzielenia gwarancji? Po zebraniu niżej opisanych danych ubezpieczyciel podejmuje decyzję w sposób zautomatyzowany w ciągu kilku sekund. Jakie dane są potrzebne do wystawienia gwarancji zapłaty wadium? Dane firmy biorącej udział w przetargu (NIP, REGON), plik z SIWZ oraz termin, […]