Ubezpieczenie przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i zagranicznym

Jesteś przewoźnikiem? Mogę dla ciebie przygotować dobre, czyli chroniące ciebie, ubezpieczenie OC przewoźnika.

Co to znaczy dobre ubezpieczenie? Sprawdź u swojego dotychczasowego ubezpieczyciela, jak odnosi się on do wybranych szkód.
Chcesz porozmawiać o szczegółach? Napisz maila kontakt@maub.pl, odpowiem niezwłocznie.

Czy twoje dane jako przewoźnika muszą być obecne w liście przewozowym, aby istniała odpowiedzialność ubezpieczyciela?

W praktyce, zwłaszcza jeśli powierzasz wykonanie usługi podwykonawcom, twoje dane nie znajdą się na liście przewozowym, jednak to ty będziesz ponosił odpowiedzialność przed klientem za szkody związane z wykonaniem przewozu. Posiadając ubezpieczenie, które nie działa w przypadku braku twoich danych na liście przewozowym, nie jesteś chroniony.

Czy ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej twojego podwykonawcy?

Wielu ubezpieczycieli wyłącza taką ochronę, tymczasem ty nie masz wpływu na to, jak zachowa się podwykonawca i ponosisz za niego odpowiedzialność przed zlecającym transport.

Czy ubezpieczyciel odpowiada za rażące niedbalstwo twoich pracowników?

Rażące niedbalstwo, które można zdefiniować jako „niezrozumienie tego, co wszyscy rozumieją” wydaje się ryzykiem, którego brak w ubezpieczeniu nie niesie potencjalnych szkód, zakładamy bowiem, że firmy zajmują się profesjonalnie i nie popełniają absurdalnych błędów. W praktyce jednak nie masz wpływu na to, jak zachowa się twój kierowca. Ponadto ubezpieczyciel nierzadko próbuje zakwalifikować daną szkodę jako będącą skutkiem rażącego niedbalstwa, co powoduje niepotrzebne przeciąganie sprawy, również na etap sądowy. Jeśli jest taka możliwość – warto rozszerzyć odpowiedzialność ubezpieczyciela również na rażące niedbalstwo.

Zły stan techiczny pojazdu – co z ubezpieczeniem?

Wyłączenie związane ze złym stanem technicznym pojazdu wydaje się być uzasadnione, twoim bezwzględnym obowiązkiem jest bowiem dbanie o zachowanie jego odpowiedniego stanu. W praktyce jednak zły stan techniczny pojazdu jest podnoszony zawsze w przypdku przewożenia towarów w temperaturze kontrolowanej i w przypadku uszkodzenia agregatu chłodniczego – nawet jeśli przy rozpoczęcniu podróży agregat był sprawny. Jeśli przewiozisz towary w takich warunkach, zwróć szczególną uwagę na tę klauzulę.

Czy ubezpieczyciel odpowiada za szkody wynikające z błędnego zabezpieczenia ładunku?

Wiele polis posiada wyłączenie na tę okoliczność, tymczasem złe zabezpieczenie ładunku jest częstym powodem powstania szkód w przewożonym towarze.

Naruszenie zasad ruchu drogowego?

Jeden z ubezpieczycieli wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku gdy szkoda powstała w wyniku „rażącego naruszenia zasad ruchu drogowego”. Ponieważ wiele szkód wprzewozie towarów wynika właśnie ze spowodowania wypadku drogowego przez kierowcę, klauzula taka otwiera furtkę do braku ochrony ubezpieczyciela. Należy jej unikać.

Gdzie można parkować pojazd?

Każdy z ubezpieczycieli wymienia dokładnie okoliczności, w jakich można parkować pojazd, aby zachować prawo do ochrony ubezpieczeniowej. Zapoznaj się znimi i sprawdź, czy twoi kierowcy stosują się do tych wytycznych.

Imigranci?

Czy twoje ubezpieczenie obejmuje szkody poczynione przez osoby, które dostały się bez wiedzy kierującego do przestrzeni ładunkowej w celu odbycia podróży? Jeśli przewozisz towary na trasach narażonych na takie sytuacje, twoje ubezpieczenie powinno to uwzględniać.

Chcesz porozmawiać o szczegółach? Napisz maila kontakt@maub.pl, odpowiem niezwłocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *